Мала Гідроенергетика

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії стали останнім часом одним із важливих критеріїв сталого розвитку світової спільноти. Здійснюється пошук нових і вдосконалення існуючих технологій, виведення їх до економічно ефективного рівня та розширення сфер використання. Головними причинами такої уваги є очікуване вичерпання запасів органічних видів палива, різке зростання їх ціни, недосконалість та низька ефективність технологій їхнього використання, шкідливий вплив на довкілля, наслідки якого все більше турбують світову спільноту.

Одним з найперспективніших серед відновлюваних джерел енергії у світі сьогодні  вважається мала гідроенергетика. Терміном «мала гідроенергетика» прийнято називати сукупність невеликих гідроелектростанцій (далі ГЕС), які працюють на малих та середніх річках . Але якщо підійти з іншого боку і глянути на масштаби в цілому, то так звана «мала» гідроенергетика потенційно може не лише змагатися з «великою», а й випереджати її за сукупним показником виробленої електроенергії, а вже разом вони здатні відчутно потіснити на ринку головних конкурентів, які працюють на ядерному та звичайному паливі, а насамперед — на природному газі.

Актуальність розвитку малої гідроенергетики обумовлена ще й тією роллю, яку вона відіграє в регіональному розвитку та потенційною привабливістю галузі для інвесторів. Вкладання коштів в «зелену» енергетику є гарним тоном в Європі, поступово повертається обличчям до цієї теми і Україна. У багатьох країнах значною підмогою в розв’язанні енергетичних проблем є мала енергетика — порівняно невеликі гідроелектростанції, здатні забезпечити енергією сусідні райони. Приміром, у Німеччині таких малих ГЕС налічується до 30 тисяч, у Китаї — 80 тисяч, в Австрії — 40 тисяч, у Франції — понад 4 тисячі

Мала гідроенергетика – один з найперспективніших напрямків розвитку відновлюваних джерел енергії, який представляє собою сукупність невеликих ГЕС, розташованих на малих та середніх річках. Перспективне значення для розвитку малих ГЕС має здійснення заходів по оновленню та реконструкції наявних і діючих малих ГЕС; будівництво нових ГЕС в районах децентралізованого енергопостачання, у віддалених і важкодоступних районах, де поблизу немає ліній електропередачі, а саме у гірській місцевості, яка є найсприятливішою територією для будівництва малих ГЕС.

Переваги малої гідроенергетики полягають в наступному:

  • малі ГЕС  можуть  замінювати дефіцитне органічне паливо;
  • мала гідроенергетика мінімально впливає на навколишнє середовище;
  • проста й надійна у виробництві екологічно чистої електроенергії;
  • відносно невеликі терміни будівництва малих ГЕС;
  • захист населених пунктів та сільськогосподарських угідь від паводків за рахунок зведених дамб та гребель і, як наслідок, скорочення видатків бюджетів усіх рівнів на протипаводкові заходи та відновлювальні роботи;
  • сприяє децентралізації загальної енергетичної системи, чим знімає ряд проблем як в енергопостачанні віддалених і важкодоступних районів сільської місцевості, так і в керуванні гігантськими енергетичними системами, а це вирішує цілий комплекс проблем в економічній, екологічній та соціальній сферах життєдіяльності та господарювання в сільській місцевості, в тому числі і районних центрів;
  • менша залежність від природних умов, ніж для інших нетрадиційних джерел, що забезпечує більшу надійність процесу виробництва енергії;
  • малі ГЕС створюють низку допоміжних функцій, зокрема рекреаційних; поява нових робочих місць.

Log in

create an account

fb iconLog in with Facebook